Kjøp og selg kajakk med elektronisk signering

Når du skal kjøpe eller selge noe med høy verdi, bør du alltid inngå kontrakt. I kontrakten står det klart hva begge parter kan forvente å få, og kontrakten kan brukes til å klage dersom du ikke er fornøyd. Men hva om du skal inngå kontrakt med noen som bor langt borte? Hvordan løser du problemet? Skal du avtale et fysisk møte med vedkommende, eller skal kontrakten printes, signeres, skannes og sendes tilbake? Det finnes en enklere løsning!

Elektronisk signering

Med elektronisk signering skjer signeringer på nettet, uten at du trenger å printe ut noe før etterpå. Det benyttes bank-ID for å verifisere identiteten til den eller de som signerer, og elektronisk signering er veldig trygt. I tillegg er kontrakten juridisk bindende også ved elektronisk signering. En annen fordel er at kontrakter kan signeres overalt, selv om de to partene befinner seg langt fra hverandre. Dersom det er en viktig kontrakt, er det likevel lurt å skrive ut en papirversjon av kontrakten, og lagre denne på et trygt sted, i tilfelle du trenger den senere.

Kontrakt gjør kjøp og salg tryggere

Kontrakter gir en ekstra trygghet både for kjøper og selger. Dersom kjøperen ikke er fornøyd med en vare, har vedkommende mulighet til å klage, dersom eventuelle feil og mangler ikke er opplyst om i kontrakten. Selgeren kan også sikre seg mot klager, ved å inkludere eventuelle småfeil i kontrakten, og dermed kan ikke kjøperen be om prisavslag eller erstatning senere. Det er selvsagt like viktig å lee en kontrakt nøye når du signerer elektronisk. Du må alltid vite hva du underskriver på, men det er i hvert fall langt raskere å gjøre det på denne måten. Andre ting som kan inngå i en kontrakt er avtalt leveringstid og leveringsmetode for en kajakk eller annen vare. Dersom leveringen ikke skjer innen fristen, kan du bruke kontrakten til å klage.

Når trenger du kontrakt?

Som regel trenger du ingen kontrakt når du bestiller en ny vare fra en butikk. Da har du andre rettigheter som beskytter deg, blant annet klagerett (reklamasjonsrett). Denne retten gjelder for eksempel ved feil eller mangler på en vare. For mange varer er det også en garantitid som gir deg rett til reparasjon eller ny vare, men les garantien nøye, ettersom den sjelden dekker alle typer feil eller skader. Noen ganger kan en vare for eksempel selges “som den er”. Dette gjelder spesielt ved brukte varer eller butikkenes utstillingsvarer, og dette kan begrense rettighetene dine på visse områder.

Når du kjøper eller selger noe som privatperson kan varen også være dekket av reklamasjonsrett, men her har du ingen garanti. Ved handel mellom to privatpersoner er det derfor viktig å inngå en kontrakt, spesielt når du kjøper fra eller selger til ukjente. Men også ved kjøp og salg innen familie kan det være greit med en kontrakt som avklarer alle forhold på forhånd. Da unngår du krangler senere, dersom noen klager. Heldigvis er det enkelt å sette opp kontrakt, og med elektronisk signering er det raskt på gjøre unna det formelle, slik at du for eksempel kan ta i bruk den nye kajakken du har kjøpt.